Kurs Pedagogiczny

Mimo, iż większości z nas pedagogika kojarzy się głównie z nauczaniem dzieci w szkołach, jednak okazuje się, że wcale nie musi tak być. Oferowane przez nas kursy pedagogiczne przygotowują zarówno do pracy z osobami w różnym wieku, jak i w różnych sytuacjach. Czym tak naprawdę jest kurs pedagogiczny i dlaczego warto z niego skorzystać?

Kurs pedagogiczny- czym jest?

Osoby, które chcą uczyć młodszych w przedszkolu lub szkole, najczęściej muszą posiadać ukończone studia na kierunku pedagogicznym. Pomijając doskonałą znajomość przedmiotu, którego chcą nauczać, muszą też posiadać podstawowe umiejętności przekazania tej wiedzy w sposób jak najbardziej efektywny. Znajdujący się w naszej ofercie kurs pedagogiczny działa na podobnej zasadzie- przygotowuje uczestników do przekazywania wiedzy, a tym samym nauczania innych osób. Jednak nie tylko nauczyciele mogą i powinni skorzystać z takich kursów. Zatem, kto jeszcze?

Oprócz wyżej wspomnianego zawodu, są jeszcze inne grupy osób, dla których odbycie szkolenia pedagogicznego jest wręcz niezbędne, aby móc rozwijać się zawodowo i poszerzać swoje kwalifikacje. Mowa tutaj o instruktorach praktycznej nauki zawodu. Nasza oferta jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną szkolić innych np. młodych pracowników, ale nie posiadają wykształcenia typowo pedagogicznego. Na kursie uczestnicy dowiadują się m.in. jak dobrać sposób i metody nauczania oraz jak zaplanować pracę dydaktyczno- wychowawczą. To kurs, który powinny odbyć również osoby, które przyjmują uczniów na praktykę zawodową do swojej firmy (pracownicy lub właściciele różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, usługowych czy placówek handlowych).

Co istotne? Aby przyjąć do firmy ucznia lub uczennicę szkoły średniej, niezbędne jest okazanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie takie właśnie kursu pedagogicznego. Należy jednak pamiętać, iż są pewne warunki, które musi spełnić każdy kandydat do odbycia tego tupu szkolenia. Po pierwsze osoba taka musi mieć ukończone 18 lat. Ponadto, powinna posiadać także tytuł przynajmniej mistrza w zawodzie, którego chce nauczać. Gdy jednak nie posiada takiego tytułu, musi przedstawić w zamian dyplom ukończenia liceum, technikum bądź studiów wyższych na kierunku związanym z zawodem. Dodatkowo, osoba taka musi mieć również odpowiedni staż pracy- w zależności od rodzaju ukończonej szkoły jest to od 3 do 6 lat w zawodzie, którego chce nauczać.

Kurs pedagogiczny do strzał w 10! Dedykowany jest przede wszystkim osobom chcącym zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń dla dorosłych. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami!