Na czym polega kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Posiadasz wykształcenia zawodowe, wyższe bądź zdany egzamin mistrzowski i zastanawiałeś się nad możliwością przyjęcia praktykantów w swojej firmie, ale nie masz odpowiednich kwalifikacji do nauczania praktykantów? Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu daje możliwość zdobycia uprawnień do szkolenia młodocianych pracowników w Twoim zakładzie.

Obecnie wiele młodych ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, próbujących przejść ze szkoły do pracy boryka się z trudnościami polegającymi na braku odpowiednich umiejętności do wykonywania określonych zawodów, a przedsiębiorstwa skarżą się na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Znacznie ogranicza to ich ogólną wydajność i konkurencyjność.

Istnieje kilka przyczyn tych wyzwań, takich jak słabe finansowanie kształcenia zawodowego czy słabe zaangażowanie sektora prywatnego w projektowanie i wdrażanie. Za taki stan rzeczy odpowiedzialni także zazwyczaj są słabo wyszkoleni instruktorzy, którzy nie mają doświadczenia w branży. Posiadają nie tylko przestarzałe programy nauczania, ale też zbyt małą ilość czasu na zdobycie odpowiednich umiejętności. Bardzo często ze względu na te wyzwania trudno jest zapewnić odpowiednią jakość szkolenia.

Przygotowany przez nas kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu umożliwia zdobycie uprawnień do przyjmowania stażystów i praktykantów zakładach produkcyjnych i usługowych, a także hotelach, restauracjach i placówkach handlowych. Dzięki temu że odbywa się przez internet, masz możliwość wykonania go w dogodnym dla Ciebie terminie i zostania instruktorem praktycznej nauki zawodu bez konieczności uczęszczania na zajęcia stacjonarne z możliwością uzyskania dokładnie takiego samego zaświadczenia.

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu- dlaczego wybranie odpowiedniego jest tak istotne?

Silny system kształcenia i szkolenia zawodowego ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla Ciebie i Twojej firmy, ale także dla młodych osób.

Ulepszone i odpowiednie kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala nabyć im wielu cennych umiejętności:

 • Wyposaża młodych mężczyzn i kobiety w umiejętności umożliwiające zatrudnienie na całe życie.
 • Zapewnia ich zaangażowanie jako produktywnych wkładów w gospodarkę i jako odpowiedzialnych obywateli w społeczeństwie, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego bogactwa kraju.
 • Zwiększa produktywność i ogólną konkurencyjność przedsiębiorstw oraz całej branży.

 

Edukacja zawodowa jest sumą wielu decyzji i wymaga odpowiedniego przygotowania. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu powinni umieć zarówno nauczać, jak i dostosowywać swoje podejście nie tylko do potrzeb uczniów, ale także i do kontekstu, w którym się znajdują.

W końcu instruktor zawodu to osoba, która ma nie tylko przekazać uczniowi wiedzę i dokonać jego oceny, ale jest on odpowiedzialny także za przygotowanie i realizację praktycznego programu nauczania.

Dzięki naszym kursom pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przyszli instruktorzy mają możliwość:

 • Zdobyć wiedzę na temat przepisów dotyczących poufności i obowiązku zgłaszania nieprawidłowości.
 • Stosować centralne przepisy i wytyczne oraz lokalne planowanie pedagogiczne z uwzględnieniem polityki równości i równych szans.
 • Stosować teorie nauczania przedmiotowego i przekształcać wiedzę przedmiotową w nauczanie i zastanawiać się nad relacją między teorią a praktyką.
 • Nauczyć się dokonywać odpowiedniej obserwacji.
 • Interpretować i stosować centralne dyrektywy i programy nauczania.
 • Stosować pedagogiczne i przedmiotowe teorie nauczania uwzględniające wiedzę, uzdolnienia i potrzeby przyszłych praktykantów.
 • Planować, prowadzić i realizować sekwencję nauczania, uczestnicząc we wszystkich aspektach ich przyszłej roli zawodowej.
 • Dokumentować i oceniać wiedzę uczniów w odniesieniu do celów.

Prowadzony przez nas 10-dniowy kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu daje Ci możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w Twoim zakładzie i został zatwierdzony przez kuratora oświaty. Spełnia wszystkie wymogi kursu stacjonarnego.