Dla kogo kurs pedagogiczny?

Celem kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest zdobycie kwalifikacji pedagogicznych. Na kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestnikom przekazywana jest wiedza z zakresu metodyki, przepisów BHP, pedagogiki, aspektów pracy oraz zasad organizowania zajęć praktycznej nauki zawodu

Adresatami kursu pedagogicznego są osoby, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do przyjęcia młodych pracowników w różnego rodzaju zakładach pracy i szkołach na praktyczną naukę zawodu. Ukończenie kursu daje odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktorom, wykładowcom oraz trenerom różnych umiejętności związanych z praktyczną nauką zawodu.

Zapisz się już teraz na nasz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet! ZAPISZ SIĘ TERAZ