Dla kogo kurs pedagogiczny?

 

Co daje kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Dyrektorzy szkół zawodowych chętnie nawiązują współpracę z nowymi przedsiębiorcami jednak aby przyjąć uczniów na praktykę lub staż w swoim zakładzie, musisz spełniać odpowiednie wymagania. Oprócz nich powinieneś mieć odpowiednie kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu, bez których nie będziesz mógł przyjąć przyszłych praktykantów.

Celem odbywania specjalnych kursów pedagogicznych dla instruktorów przyszłej nauki zawodu jest rozwinięcie w kursantach umiejętności do prowadzenia szkoleń, poradnictwa i instruktażu w ramach własnej dziedziny kształcenia.

Efekty uczenia się wymagają aktywnego uczestnictwa, systematycznego kierowania, planowania, wdrażania i oceny własnej praktyki. Odpowiednio przygotowany kurs kładzie nacisk na wykorzystanie własnych doświadczeń z praktyki oraz rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów zawodowych.

Nasz 10-dniowy kurs odbywa się przez internet, a jego absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki dydaktycznej, przedmiotowej dydaktyki oraz wybranych innych odpowiednich przedmiotów specjalistycznych umożliwiających im przyszłe przyjmowanie i szkolenie praktykantów w swoim zakładzie.

Trzon naszego kształcenia stanowią profilowane dyscypliny pedagogiczne i dyscypliny dydaktyczne, których logiczny ciąg zapewnia stopniowanie przygotowania absolwenta kursu do odbywania zajęć z przyszłymi praktykantami oraz kończy się zdobyciem certyfikatu poświadczającego nabycie uprawnień.

Instruktor praktycznej nauki zawodu

W szkoleniu praktycznym instruktorzy praktycznej nauki zawodu odgrywają kluczową rolę. Towarzyszą, zachęcają i oceniają uczniów w nabywaniu umiejętności dydaktycznych. Wnoszą zatem znaczący wkład w ocenę przydatności. Wprowadzają przyszłych pracowników różnych zawodów w codzienną praktykę i wspierają ich w planowaniu, realizacji i refleksji. Szczególny nacisk kładziemy na zdobycie przez kursantów odpowiedniej wiedzy i budowanie relacji z dziećmi i młodzieżą.

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy ukończyli kurs pedagogiczny, mogą pracować jako nauczyciele kształcenia praktycznego w odpowiedniej dziedzinie w następujących obszarach: kształcenie zawodowe, praktyka zawodowa, praktyka i wszelkie ćwiczenia praktyczne. Mogą również zastosować swoje kwalifikacje w instytucjach zajmujących się odpowiednią dziedziną edukacji (kursy szkoleniowe, przekwalifikowania, kwalifikacje zawodowe, dokształcanie itp.).

Jakie umiejętności powinien posiadać instruktor praktycznej nauki zawodu?

Oferowany przez nas kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu pozwoli Ci posiąść odpowiednią wiedzę i zdobyć odpowiednie kwalifikacje poświadczone certyfikatem, aby móc profesjonalnie towarzyszyć studentom i praktykantom w ich stażach.

Czego Cię nauczymy?

Wiedza:

  • Z zakresu zarządzania klasą i integracyjnego środowiska uczenia się.
  • Na temat warunków uczenia się uczniów/praktyków i dostosowanych szkoleń.
  • Z zakresu obserwacji, planowania, prowadzenia, oceny i dokumentowania szkoleń.
  • Z zakresu programów nauczania i zawodów w ramach własnego programu edukacyjnego oraz biegłość w zawodach.

Umiejętności:

  • W zakresie planowania, wdrażania, oceniania i dokumentowania szkolenia w oparciu o zainteresowania i potrzeby edukacyjne ucznia.
  • Analizowania programu nauczania i dostosowywania szkolenia do aktualnych programów nauczania i ustawodawstwa.
  • Wykorzystania doświadczenia z praktyki i łączenia ich z wymaganiami pracy stawianymi w danej dziedzinie zawodowej.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu- efekty

Podczas naszego kursu jako przyszły instruktor praktycznej nauki zawodu nauczysz się rozwijać profesjonalne myślenie i działanie, łącząc wiedzę zdobytą w różnych obszarach szkoleniowych ze swoim praktycznym doświadczeniem. Nauczanie odbywa się przez internet, co daje Ci możliwość odbycia kursu bez konieczności uczęszczania na zajęcia stacjonarne, a jednocześnie pozwala na elastyczne dostosowanie szkolenia jako instruktor praktycznej nauki zawodu do swoich zasobów czasowych. Po ukończeniu całego szkolenia uczestnicy otrzymują potwierdzenie jako przeszCelem kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest zdobycie kwalifikacji pedagogicznych. Na kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestnikom przekazywana jest wiedza z zakresu metodyki, przepisów BHP, pedagogiki, aspektów pracy oraz zasad organizowania zajęć praktycznej nauki zawodu

Adresatami kursu pedagogicznego są osoby, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do przyjęcia młodych pracowników w różnego rodzaju zakładach pracy i szkołach na praktyczną naukę zawodu. Ukończenie kursu daje odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktorom, wykładowcom oraz trenerom różnych umiejętności związanych z praktyczną nauką zawodu.

Zapisz się już teraz na nasz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet! ZAPISZ SIĘ TERAZ