Dziękujemy za zapisanie się na kurs!

Za chwilę otrzymasz automatyczny e-mail z dalszymi instrukcjami. W przypadku, gdy wiadomość nie dotrze do Ciebie w ciągu 15 min - sprawdź folder SPAM, ponieważ czasem tam trafiają e-maile wysyłane automatycznie. W celu omówienia kolejnych kroków kursu możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 503502626 (w godz. od 9 do 17).

O kursie

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (48h) składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Kurs trwa 10 dni, informacja o najbliższym terminie edycji kursu jest dostępna na stronie głównej lub można ją uzyskać poprzez kontakt telefoniczny. Podstawa prawna - zatwierdzenie programu kursu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (nr. zatwierdzenia: ŁKO. DSI. 5536.113.26.2019HB)

Kontakt

Kurs krok po kroku

Dowiedz się jak krok po kroku wyglądają kolejne etapy realizacji kursu:

Zaliczenie kursu


Część teoretyczna
Część teoretyczna w wymiarze 40h realizowana jest przez platformę e-learningową, co pozwala na dostęp do kształcenia w dowolnym czasie i miejscu oraz ułatwia indywidualizację procesu kształcenia. Proces kształcenia w trybie e-learningowym jest indywidualny, tj. kandydaci sami decydują o godzinach uczestnictwa w zajęciach z części teoretycznej, które są udostępnione po zalogowaniu się na platformie e-learningowej. Dane do logowania kandydaci otrzymują w pierwszym dniu trwania edycji kursu.

Korzystanie z platformy e-learningowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta uczestnik kursu, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.

Część praktyczna
Część pod nazwą „umiejętności dydaktyczne” odbywać się będzie we własnym zakresie w środowisku pracy z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który poświadczy na stosownym zaświadczeniu (wzór dostępny do druku z poziomu platformy e-learningowej), że na przykładzie wybranego zawodu podczas tych zajęć: demonstrował przebieg zajęć praktycznych, omówił ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadził pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadził symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego.