Co to jest PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – jest to państwowa agencja podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.  Z uwagi na łatwą procedurę i niewygórowane warunki, z tego rodzaju dofinansowania może skorzystać praktycznie każdy przedsiębiorca. Program dofinansowań do szkoleń jest zmienny dlatego należy dokładnie zapoznać się z możliwościami pozyskania funduszy dla każdego z województw. Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa, a jego maksymalna wartość (w zależności od podmiotu korzystającego) może wynieść nawet do 80%.


Jakie dofinansowanie do kursu można uzyskać?

Wysokość dofinansowania do kursu z PARP jest uzależniona od wielkości danej firmy, przyjęto następujące stawki finansowania:

50%dla przedsiębiorstw średnich, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, posiadających mniej niż 250 pracowników,
70%dla przedsiębiorstw małych, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro, posiadających mniej niż 50 pracowników,

80%dla mikroprzedsiębiorstw, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, posiadających mniej niż 10 pracowników.


Jak otrzymać refundację na kurs pedagogiczny z PARP?

Środki finansowe przyznawane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości natomiast wszelkie formalności dotyczące finansowania kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu należy realizować przy pomocy tzw. Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania. Są to instytucje, których zadaniem jest rozdzielanie środków na dofinansowanie do szkoleń z PARP na podstawie otrzymanych wniosków. Każdy region lub województwo posiada własne instytucje wyznaczone do tego celu. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się Operator Podmiotowego Systemu Finansowania właściwy dla Twojego regionu – poniżej przedstawiamy tabelkę z danymi kontaktowymi do Operatorów odpowiednich dla każdego regionu.

Pamiętaj! W rejestracji na kurs pedagogiczny zawsze możemy Ci pomóc – gdybyś napotkał trudności, wystarczy, że skontaktujesz się z naszym doradcą.

W przypadku naszego kursu procedura ubiegania się o dofinansowanie wygląda następująco:

  1. Skontaktuj się z Operatorem Regionalnym.
   Należy wyszukać naszą usługę na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w Bazie Usług Rozwojowych, następnie należy udać się do Operatora Regionalnego celem złożenia wniosku zgłoszeniowego i podpisania umowy o dofinansowanie. W zależności od regionu i operatora wnioski mogą być przyjmowane w określonych terminach lub przez cały rok.

  2. Zapisz się na nasz kurs w Bazie Usług Rozwojowych
   Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z właściwym Operatorem należy zarejestrować się na platformie Bazy Usług Rozwojowych. W przypadku, gdy na kurs pedagogiczny będą delegowani pracownicy, każdy z nich musi utworzyć własne konto użytkownika i dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą założyć dwa konta: jedno jako użytkownik i jedno jako Użytkownik Instytucjonalny. Po zarejestrowaniu się w BUR można przejść do zapisania się na nasz kurs. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać link do naszego kursu pedagogicznego dostępnego w Bazie Usług Szkoleniowych.

  3. Zrealizuj kurs i otrzymaj refundację kosztów
   Kolejnym krokiem jest realizacja kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i otrzymanie refundacji. Koszty kursu pokrywane są przez przedsiębiorcę z jego własnych środków, na koniec należy skontaktować się z Operatorem i przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie kursu, na ich podstawie przedsiębiorca otrzyma określoną w umowie refundację kosztów kursu.

Kto może realizować szkolenia w ramach wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?

Nie każda firma może realizować szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych przy PARP.
Warunkiem świadczenia kursów i szkoleń, które mogą być refundowane przez Fundusze Europejskie poprzez PARP jest spełnienie szeregu kryteriów i standardów dotyczących wysokiego standardu oferowanych usług.
Nasza firma otrzymała certyfikat SUS 2.0. (Standard Usług Szkoleniowych). Ten certyfikat poświadcza spełnianie przez firmę Centrum Kształcenia Prymus najwyższych standardów zgodnie z normami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W/w certyfikat pozwolił nam spełnić wymogi rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych wraz z możliwością finansowania kursów i szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Należy pamiętać, że w Bazie Usług Rozwojowych jest wpisanych wiele firm, lecz tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez PARP mogą oferować szkolenia, które są dofinansowane z Funduszy Europejskich